top of page

Cộng tác viên giám sát trường hợp

Bruno.jpg

Bruno Negrete, Cử nhân

Bruno Negrete đã nhận bằng Cử nhân Tâm lý học tại Đại học Bang California, Fullerton vào tháng 5 năm 2021 và hiện đang làm việc để lấy bằng Thạc sĩ Khoa học về Phân tích Hành vi Ứng dụng của Đại học Quốc gia, nơi anh sẽ tốt nghiệp vào tháng 11 năm 2022. Bruno đã có hơn 4 năm kinh nghiệm làm việc với trẻ em khuyết tật phát triển. Niềm đam mê của Bruno đối với ABA bắt đầu khi các anh trai của anh ấy được chẩn đoán mắc chứng Tự kỷ, kết hợp với tình yêu làm việc với trẻ em và gia đình của anh ấy. Khi rảnh rỗi, Bruno thích tập thể dục, làm vườn và dành thời gian cho chú mèo của mình.

bottom of page