top of page

FAQ & Resources

Does my childe qualify for ABA services?

Do you offer services at home or in clinic?

How can I contact the office? What are your hours?

Do you provide psychological evaluations to diagnose my child?

DOES MY CHILD QUALIFY FOR ABA SERVICES?

Take a look at our Get Started to page for more information.

DO YOU OFFER SERVICES AT HOME OR IN CLINIC?

Our clinic is in Tustin, CA. We provide in-home services throughout Southern California and north Houston, Texas.

HOW CAN I CONTACT THE OFFICE? WHAT ARE YOUR HOURS?

877- phone number, hello@beonebehavior.com

DO YOU PROVIDE PSYCHOLOGICAL EVALUATIONS TO DIAGNOSE MY CHILD?

Contact Us to avoid long waitlists. We partner with a network of psychologists who can provide telehealth diagnosis services, so you can gain immediate access to an evaluator.
We may cover the cost if your insurance plan… 

WHAT BEHAVIORS CAN ABA HELP WITH?

Our approach to ABA allows us to incorporate learning opportunities for their communication, cognitive, social, and adaptive skills. If there are specific behaviors of concern you would like us to target, please let your case supervisor know. Our collaborative process gleans from the experience and strengths of each team member in partnership with your family. 

WHAT ARE THE BENEFITS OF IN CLINIC OR AT HOME SERVICES?

We want your family to benefit the most from ABA services by determining where your child’s life is most affected by difficulties they are facing. During our initial phases of treatment, you will inform us where sessions could take place to bring about lasting change. We are more than happy to discuss the details about services conducted in your home, our clinic, and/or the community.

WHAT AGE DOES YOUR PROGRAM SERVE?

We provide ABA services to individuals aged 1-20 years old.

HOW CAN I BENEFIT FROM CAREGIVER CONSULTATION?

Caregiver consultation services are considered an integral part of our care to maximize the benefit for your family member. Treatment outcomes are shown to be most beneficial when caregivers are directly involved in ensuring the healthy development and behavior guidance of their family members.

DO YOU TAKE MY INSURANCE?

We are in network with all major insurance carriers, including the following
Aetna
Anthem Blue Cross
Anthem LA Care - Medi-Cal
Beacon - LA Care Commercial
Blue Shield
Cigna
United/Optum
Tricare West
CalOptima
MHN
*Kaiser (accepting Kaiser members per case manager approval)

Hội đồng chứng nhận phân tích hành vi:"Sứ mệnh toàn cầu của chúng tôi Bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ phân tích hành vi trên toàn thế giới bằng cách thiết lập, thúc đẩy và phổ biến một cách có hệ thống các tiêu chuẩn chuyên nghiệp."

Đại lộ 7950 Shaffer
Littleton, CO 80127, Hoa Kỳ
1-720-438-4321

www.bacb.com

Nhiệm Vụ Cứu Hộ Quận Cam: "Những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em bước vào cổng của Orange County Rescue Mission đến từ nhiều tầng lớp xã hội và tất cả đều bị tổn thương theo những cách khác nhau. Một số có trình độ học vấn cao, nhiều người là nạn nhân của lạm dụng, nghiện ngập và bị bỏ rơi. Không ai trong số này mọi người từng tưởng tượng rằng họ sẽ trở thành người vô gia cư và tất cả họ đều cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Những người đến với chúng tôi có thể là hàng xóm của bạn, đồng nghiệp của bạn hoặc có lẽ là một thành viên trong gia đình bạn. Mục tiêu của chúng tôi là đối xử với mỗi người bằng sự tôn trọng và nhân phẩm. Chúng tôi thành tâm xem xét cách chúng tôi sẽ thực hiện Kế hoạch Điều trị Cá nhân cho những người đến với chúng tôi để được giúp đỡ. tình trạng, hoặc mang thai, cho các cơ sở và chương trình của chúng tôi."

1 Hi vọng Dr.

Tustin, CA 92782

www.rescuemission.org

Trung Tâm Khu Vực của Quận Cam: "Trung tâm Vùng của Quận Cam (RCOC) là một trong 21 tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận được Tiểu bang California ký hợp đồng để điều phối các dịch vụ và hỗ trợ suốt đời cho những người bị khuyết tật phát triển và gia đình của họ."
1525 Đại lộ Bắc Tustin

Santa Ana, CA 92705
714-796-5100
www.rcocdd.com

Trung tâm khu vực Đông Los Angeles: Điều phối các dịch vụ và hỗ trợ suốt đời cho những người bị khuyết tật phát triển và gia đình của họ.

1000 S. Đại lộ Fremont.
Alhambra CA 91802

626-299-4700

www.elarc.org

Bright Minds CA LLC:  "Bright Minds chuyên cung cấp liệu pháp hành vi chất lượng cao nhất (ABA hoặc Phân tích Hành vi Ứng dụng) cho trẻ em trên khắp khu vực Los Angeles. Chúng tôi tin tưởng vào việc hợp tác làm việc với phụ huynh và người chăm sóc để đảm bảo kết quả tốt nhất có thể cho mỗi đứa trẻ - tăng tính độc lập, kỹ năng xã hội và khả năng thể hiện mong muốn và nhu cầu của chúng."

www.brightmindsca.org

Cộng đồng tự kỷ đang hành động (TACA): "TACA cung cấp giáo dục, hỗ trợ và hy vọng cho các gia đình mắc chứng tự kỷ."

2222 Phố Martin, Phòng 140

Irvine, CA 92612
855-726-7810

949-640-4401
www.tacanow.org

Mạng lưới gia đình tự kỷ: "Mạng lưới Gia đình Tự kỷ là một chương trình được thành lập vào năm 2009 để tăng khả năng tiếp cận các nguồn lực cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi chứng tự kỷ."
360 E. Phố Đầu tiên, #202

Tustin, CA 92780
714-573-1500 máy lẻ. 3
www.faninfo.org

Viện nghiên cứu tự kỷ: "Sứ mệnh của Viện Nghiên cứu Tự kỷ là cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của những người mắc chứng tự kỷ thông qua nghiên cứu và giáo dục các chuyên gia, những người bị ảnh hưởng và gia đình của họ."
www.autism.com

Hiệp hội Tự kỷ California: "Sứ mệnh của Hiệp hội Tự kỷ California (ASC) là cải thiện cuộc sống của tất cả những người bị ảnh hưởng bởi chứng rối loạn phổ tự kỷ. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách nâng cao nhận thức cộng đồng về các vấn đề hàng ngày mà những người mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ phải đối mặt, ủng hộ để có các dịch vụ phù hợp cho các cá nhân trong suốt cuộc đời và cung cấp thông tin mới nhất về điều trị, giáo dục, nghiên cứu, hỗ trợ và biện hộ."
www.autismsocietyca.org

 

Tài nguyên quốc gia về bệnh tự kỷ: "Công ty dẫn đầu toàn cầu trong việc cung cấp các công cụ trị liệu dựa trên nghiên cứu, hiệu quả về chi phí, đáp ứng nhu cầu của những người mắc chứng tự kỷ trong suốt cuộc đời của họ kể từ năm 2008."

877-249-2393

www.nationalautismresources.com

 

Bộ Dịch vụ Phát triển Tiểu bang California
TDD: 916-654-1690

TTY: 916-654-2054
www.dds.ca.gov/Autism/home.cfm

Cần thêm chi tiết?

bottom of page