top of page

Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật

 

Thỏa thuận giữa người dùng và Behavior One Autism Solutions, LLC

Xin chào và chào mừng đến với beonebehavior.com. Trang web beonebehavior.com ("Trang web") bao gồm nhiều trang web khác nhau được điều hành bởi Behavior One Autism Solutions, LLC ("Behavior One"). beonebehavior.com được cung cấp cho bạn với điều kiện bạn chấp nhận mà không sửa đổi các điều khoản, điều kiện và thông báo có trong tài liệu này ("Điều khoản"). Việc bạn sử dụng beonebehavior.com cấu thành sự đồng ý của bạn với tất cả các Điều khoản đó. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, chúng tôi vui lòng yêu cầu bạn rời khỏi trang web. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này và giữ một bản sao để tham khảo.

Chính sách bảo mật

 

Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên của chúng tôi. Tuyên bố về Quyền riêng tư này áp dụng cho beonebehavior.com (“Trang web”) và Behavior One Autism Solutions, LLC (“Behavior One”) và chi phối việc thu thập và sử dụng dữ liệu. Đối với các mục đích của Chính sách quyền riêng tư này, trừ khi có ghi chú khác, tất cả các tham chiếu đến Hành vi Một bao gồm beonebehavior.com. Bằng cách sử dụng beonebehavior.com và tất cả các trang web khác do Beonebehavior điều hành, bạn bằng lòng thực hiện những điều khoản được mô tả trong tuyên bố này.

 

Thu thập thông tin cá nhân của bạn

Behaviour One có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân về bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ nhà, địa chỉ email, số điện thoại, v.v. Nếu bạn mua sản phẩm và dịch vụ của Behaviour One, chúng tôi sẽ thu thập thông tin thanh toán và thẻ tín dụng. Thông tin này được sử dụng để hoàn tất giao dịch mua hàng. Bạn ủy quyền rõ ràng cho chúng tôi thu thập thông tin này khi bạn truy cập (các) trang web của Behavior One. Chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin cá nhân hoặc phi cá nhân trong tương lai.

 

Thông tin về phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể được Behaviour One tự động thu thập. Thông tin này có thể bao gồm: địa chỉ IP, loại trình duyệt, tên miền, thời gian truy cập và địa chỉ trang web giới thiệu. Thông tin này được sử dụng cho việc vận hành dịch vụ, để duy trì chất lượng dịch vụ và để cung cấp số liệu thống kê chung về việc sử dụng (các) trang web của Behavior One.

 

Xin lưu ý rằng thông tin nhận dạng cá nhân hoặc dữ liệu nhạy cảm cá nhân được tiết lộ qua bảng tin của Behaviour One là công khai. Thông tin này có thể được thu thập và sử dụng bởi những người khác truy cập (các) trang web của Behavior One.

 

Behaviour One khuyến khích bạn xem lại các điều khoản về quyền riêng tư của các trang web mà bạn chọn liên kết đến từ Behaviour One để bạn có thể hiểu những trang web đó thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn như thế nào. Behavior One không chịu trách nhiệm về các tuyên bố về quyền riêng tư hoặc nội dung khác trên các trang web bên ngoài trang web của Behavior One.

 

Sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Behaviour One thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn để vận hành (các) trang web của mình và cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu.

 

Behaviour One cũng có thể sử dụng những thông tin nhận dạng cá nhân của bạn để thông báo cho bạn về những sản phẩm hoặc dịch vụ khác từ Behaviour One và những chi nhánh của nó. Hành vi Một cũng có thể liên hệ với bạn thông qua các cuộc khảo sát để tiến hành nghiên cứu ý kiến của bạn về các dịch vụ hiện tại hoặc các dịch vụ mới tiềm năng có thể được cung cấp.

 

Behaviour One không bán, thuê hay cho thuê dach sách khách hàng của mình cho các nhóm thứ ba.

 

Hành vi Đôi khi, người ta có thể liên hệ với bạn thay mặt cho các đối tác kinh doanh bên ngoài về một ưu đãi cụ thể mà bạn có thể quan tâm. Trong những trường hợp đó, thông tin nhận dạng cá nhân duy nhất của bạn (e-mail, tên, địa chỉ, số điện thoại) sẽ không được chuyển cho bên thứ ba. Hành vi One có thể chia sẻ dữ liệu với những đối tác tin cậy để giúp thực hiện những phân tích thống kê, gửi cho bạn email hay thư tay, cung cấp hỗ trợ khách hàng hoặc sắp xếp việc giao hàng. Tất cả các bên thứ ba như vậy đều bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ việc cung cấp các dịch vụ này cho Hành vi Một và họ được yêu cầu duy trì tính bảo mật của thông tin của bạn.

 

Hành vi Một có thể theo dõi các trang web và trang mà người dùng của chúng tôi truy cập trong Hành vi Một. Dữ liệu này được sử dụng để phân phối nội dung tùy chỉnh và quảng cáo trong Hành vi Một cho những khách hàng có hành vi cho thấy họ quan tâm đến một lĩnh vực chủ đề cụ thể.

 

Hành vi Một sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không cần thông báo, chỉ khi luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc với niềm tin thiện chí rằng hành động đó là cần thiết để: (a) tuân thủ các sắc lệnh của pháp luật hoặc tuân thủ quy trình pháp lý phục vụ cho Hành vi Một hoặc trang web; (b) bảo vệ và bênh vực các quyền hoặc tài sản của Hành vi Một; và, (c) hành động trong các trường hợp cấp thiết để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Hành vi Một hoặc công chúng.

Sử dụng Cookies

Hành vi Một người có thể sử dụng "cookie" để giúp bạn cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của mình. Cookie là một tệp văn bản được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi một máy chủ trang web. Không thể sử dụng cookie để chạy chương trình hoặc đưa vi-rút vào máy tính của bạn. Cookie được chỉ định cho bạn và chỉ có thể được đọc bởi máy chủ web trong miền đã cấp cookie cho bạn.

 

Cookies có thể được sử dụng như một tính năng tiện lợi để giúp bạn tiết kiệm thời gian. Mục đích của cookie là báo cho máy chủ web biết rằng bạn đã quay lại một trang cụ thể. Ví dụ: nếu bạn cá nhân hóa Trang web hoặc đăng ký với trang web hoặc dịch vụ của Behaviour One, cookie sẽ giúp Behaviour One nhớ lại thông tin cụ thể của bạn trong các lần truy cập tiếp theo. Điều này đơn giản hóa quá trình ghi lại thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, v.v. Khi bạn quay lại cùng một trang web Behavior One đó, thông tin mà bạn cung cấp lúc trước có thể được lấy ra, vì vậy bạn có thể dễ dàng sử dụng các tính năng của Behavior One mà bạn đã tùy chỉnh.

 

Bạn có khả năng chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie nhưng bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu muốn. Nếu bạn chọn từ chối cookie, bạn không thể trải nghiệm đầy đủ các tính năng tương tác của Behavior One và/hoặc Trang web khi bạn truy cập.

 

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Behaviour One đóng chặt những thông tin cá nhân của bạn đối với những truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ.

 

Trẻ Em Dưới Mười Ba

Hành vi Một không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới mười ba tuổi. Trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đều hướng đến những người từ mười ba tuổi trở lên. Nếu bạn dưới mười ba tuổi, bạn phải xin phép cha mẹ hoặc người giám hộ của mình để sử dụng trang web này.

 

Từ chối & Hủy đăng ký

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cho bạn cơ hội từ chối nhận thông báo về một số thông tin nhất định. Người dùng có thể từ chối nhận bất kỳ hoặc tất cả thông tin liên lạc từ Hành vi Một bằng cách liên hệ với chúng tôi tại đây:

Trang web: beonebehavior.com

Email: admin@beonebehavior.com

 

Những thay đổi đối với Tuyên bố này

Hành vi Một đôi khi sẽ cập nhật Chính sách quyền riêng tư này để phản ánh phản hồi của công ty và khách hàng. Behaviour One khuyến khích bạn định kỳ xem lại Chính sách quyền riêng tư này để được thông báo về cách Behaviour One đang bảo vệ thông tin của bạn.

 

Thông tin liên lạc

Behavior One hoan nghênh các câu hỏi hoặc nhận xét của bạn về Chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn tin rằng Behavior One không tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với Behavior One tại:

 

Địa chỉ email:

admin@beonebehavior.com

 

Có hiệu lực kể từ ngày 28/6/2018

 

Hành vi bản quyền One Autism Solutions, LLC. Đã đăng ký Bản quyền. Có thể thay đổi mà không cần thông báo.

 

 

Điều khoản sử dụng

 

Sự riêng tư

Việc bạn sử dụng beonebehavior.com tuân theo Chính sách quyền riêng tư của Behavior One. Vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, chính sách này cũng chi phối Trang web và thông báo cho người dùng về các hoạt động thu thập dữ liệu của chúng tôi. Khi đồng ý với các Điều khoản này, bạn cũng đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của Behavior One.

 

truyền thông điện tử

Truy cập beonebehavior.com hoặc gửi email đến Behavior One cấu thành liên lạc điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng phương tiện điện tử, qua email và trên Trang web, đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý đối với các thông tin liên lạc đó bằng văn bản.

 

Tài khoản của bạn

Nếu bạn sử dụng trang web này, bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình và hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra dưới tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng tài khoản của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Bạn thừa nhận rằng Hành vi Một không chịu trách nhiệm đối với quyền truy cập của bên thứ ba vào tài khoản của bạn do hành vi trộm cắp hoặc biển thủ tài khoản của bạn. Behaviour One và các cộng sự của mình có quyền từ chối hoặc hủy dịch vụ, chấm dứt tài khoản hoặc xóa hoặc chỉnh sửa nội dung theo quyết định riêng của chúng tôi.

 

Hành vi Một người không cố ý thu thập, trực tuyến hoặc ngoại tuyến, thông tin cá nhân từ những người dưới mười ba tuổi. Nếu bạn trên mười ba tuổi nhưng dưới mười tám tuổi, bạn chỉ có thể sử dụng Trang web khi có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ.

 

Chính sách hủy/hoàn tiền

Người dùng có thể yêu cầu hủy hàng hóa và/hoặc dịch vụ đã đặt hàng từ Hành vi Một và có thể yêu cầu hoàn lại tiền thanh toán. Tuy nhiên, tất cả các yêu cầu hủy và/hoặc hoàn tiền phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của phần này.

 

Khoản thanh toán ban đầu cho Hành vi Một là ghi danh vào một hoặc nhiều khóa học hướng dẫn, trực tuyến hoặc trực tiếp. Thanh toán là do tại thời điểm ghi danh. Bạn có thể yêu cầu hoàn trả khoản thanh toán đăng ký của mình bất kỳ lúc nào trước khi hoàn thành khóa học hoặc các khóa học mà bạn đã đăng ký. Hành vi Một sẽ hoàn lại toàn bộ tiền nếu bạn hủy đăng ký và yêu cầu hoàn lại tiền ít nhất hai mươi bốn (24) giờ sau trước từ thời điểm cuộc họp đầu tiên của khóa học hoặc các khóa học được lên lịch. Hành vi Một sẽ hoàn lại một phần nếu việc đăng ký bị hủy bỏ và khoản hoàn trả bị hủy trong vòng hai tuần kể từ thời điểm cuộc họp đầu tiên của khóa học hoặc các khóa học được lên lịch. Mọi khoản hoàn trả một phần sẽ tương đương với số tiền theo quyết định riêng của Hành vi Một.

 

Việc bạn đăng ký một khóa học tại Behavior One và khoản thanh toán ban đầu cấu thành sự đồng ý của bạn tuân theo các Điều khoản này.

 

Tất cả yêu cầu hủy và hoàn tiền phải được gửi tới admin@beonebehavior.com.  Yêu cầu hủy và hoàn tiền phải bao gồm tên, thông tin tài khoản của bạn và chỉ định (các) khóa học bạn muốn hủy và khoản thanh toán bạn muốn được hoàn lại.

 

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba/Dịch vụ của bên thứ ba

beonebehavior.com có thể chứa các liên kết đến các trang web khác ("Các Trang Liên Kết"). Các Trang Liên Kết không thuộc quyền kiểm soát của Behaviour One và Behaviour One không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Trang Liên Kết nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ liên kết nào bên trong mỗi Trang Liên Kết, hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào của mỗi Trang Liên Kết. Behaviour One chỉ cung cấp các liên kết này cho bạn để thuận tiện và việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực của Behaviour One của trang web hoặc bất kỳ liên kết nào với các nhà điều hành của nó.

 

Một số dịch vụ được cung cấp qua beonebehavior.com được cung cấp bởi các trang web và tổ chức của bên thứ ba. Bằng cách sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc chức năng nào có nguồn gốc từ miền beonebehavior.com, bạn xác nhận và đồng ý rằng Hành vi Một có thể chia sẻ thông tin và dữ liệu đó với bất kỳ bên thứ ba nào mà Hành vi Một có quan hệ hợp đồng để cung cấp sản phẩm, dịch vụ được yêu cầu hoặc chức năng thay mặt cho người dùng và khách hàng của beonebehavior.com.

 

Không sử dụng bất hợp pháp hoặc bị cấm/Sở hữu trí tuệ

Bạn được cấp giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể hủy bỏ để truy cập và sử dụng beonebehavior.com theo đúng các Điều khoản này. Là một điều kiện để bạn sử dụng Trang web, bạn đảm bảo với Hành vi Một rằng bạn sẽ không sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật hoặc bị cấm bởi các Điều khoản này. Bạn không được sử dụng Trang web theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm suy yếu Trang web hoặc cản trở việc sử dụng và hưởng thụ Trang web của bất kỳ bên nào khác. Bạn không được lấy hoặc cố gắng lấy bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp hoặc cung cấp có chủ ý thông qua Trang web.

 

Tất cả nội dung được gửi, đăng, đặt và/hoặc hiển thị trên Trang web, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, logo, hình ảnh, cũng như phần tổng hợp của chúng và bất kỳ phần mềm nào được sử dụng trên Trang web, là tài sản của Hành vi Một hoặc của nó nhà cung cấp và được bảo vệ bởi bản quyền và các luật khác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu. Bạn đồng ý quan sát và tuân theo tất cả các thông báo về bản quyền và quyền sở hữu khác, truyền thuyết hoặc các hạn chế khác có trong bất kỳ nội dung nào như vậy và sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với nội dung đó.

 

Bạn sẽ không sửa đổi, xuất bản, truyền tải, đảo ngược kỹ thuật, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, tạo các tác phẩm phái sinh hoặc khai thác bất kỳ nội dung nào, toàn bộ hoặc một phần, được tìm thấy trên Trang web theo bất kỳ cách nào. Hành vi Một nội dung không phải để bán lại. Việc bạn sử dụng Trang web không cho phép bạn thực hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với bất kỳ nội dung được bảo vệ nào và đặc biệt là bạn sẽ không xóa hoặc thay đổi bất kỳ quyền sở hữu hoặc thông báo ghi nhận tác giả nào trong bất kỳ nội dung nào. Bạn sẽ chỉ sử dụng nội dung được bảo vệ cho mục đích sử dụng cá nhân của mình và sẽ không sử dụng nội dung này cho mục đích khác nếu không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Hành vi Một và/hoặc chủ sở hữu bản quyền. Bạn đồng ý rằng bạn không có bất kỳ quyền sở hữu nào đối với bất kỳ nội dung được bảo vệ nào. Chúng tôi không cấp cho bạn bất kỳ giấy phép nào, rõ ràng hay ngụ ý, đối với tài sản trí tuệ của Behaviour One hoặc người cấp phép của chúng tôi trừ khi được các Điều khoản này cho phép rõ ràng.

 

Sử dụng các dịch vụ truyền thông

Trang web có thể chứa các dịch vụ bảng thông báo, khu vực trò chuyện, nhóm tin tức, diễn đàn, cộng đồng, trang web cá nhân, lịch và/hoặc các phương tiện liên lạc hoặc tin nhắn khác được thiết kế để cho phép bạn giao tiếp với công chúng hoặc với một nhóm (gọi chung là, "Dịch vụ Thông tin"), bạn đồng ý chỉ sử dụng các Dịch vụ Thông tin để đăng, gửi và nhận các thông điệp cũng như thành phần phù hợp và có liên quan đến một Dịch vụ Thông tin cụ thể.

 

Ví dụ, và không phải là một giới hạn, bạn đồng ý rằng khi sử dụng một Dịch vụ Thông tin, bạn sẽ không: phỉ báng, lạm dụng, quấy rối, theo dõi, đe dọa hoặc bằng cách khác vi phạm các quyền hợp pháp (chẳng hạn như quyền riêng tư và công khai) của người khác ; xuất bản, đăng, tải lên, phân phối hoặc phổ biến bất kỳ chủ đề, tên, tài liệu hoặc thông tin không phù hợp, xúc phạm, phỉ báng, vi phạm, tục tĩu, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp; tải lên các tệp có chứa phần mềm hoặc tài liệu khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ (hoặc quyền riêng tư công khai) trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát các quyền đối với chúng hoặc đã nhận được tất cả sự đồng ý cần thiết; tải lên các tệp có chứa vi-rút, tệp bị hỏng hoặc bất kỳ phần mềm hoặc chương trình tương tự nào khác có thể làm hỏng hoạt động của máy tính của người khác; quảng cáo hoặc chào bán hoặc mua bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào, trừ khi Dịch vụ Thông tin đó đặc biệt cho phép những thông điệp đó; tiến hành hoặc chuyển tiếp các cuộc khảo sát, cuộc thi, sơ đồ kim tự tháp hoặc thư dây chuyền; tải xuống bất kỳ tệp nào được đăng bởi một người dùng khác của một Dịch vụ Thông tin mà bạn biết, hoặc nên biết một cách hợp lý, không thể được phân phối hợp pháp theo cách như vậy; làm sai lệch hoặc xóa bất kỳ ghi nhận tác giả nào, thông báo pháp lý hoặc thông báo thích hợp khác hoặc chỉ định hoặc nhãn độc quyền về nguồn gốc hoặc nguồn của phần mềm hoặc tài liệu khác có trong tệp được tải lên, hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và tận hưởng Dịch vụ Thông tin; vi phạm bất kỳ quy tắc ứng xử hoặc hướng dẫn nào khác có thể được áp dụng cho bất kỳ Dịch vụ Thông tin cụ thể nào; thu thập hoặc thu thập thông tin về người khác, bao gồm cả địa chỉ e-mail, mà không có sự đồng ý của họ; Xâm phạm các quy định hiện hành.

 

Behaviour One không có nghĩa vụ giám sát các Dịch vụ Thông tin. Tuy nhiên, Behaviour One có quyền xem xét các thành phần được đưa lên một Dịch vụ Thông tin và có quyền loại bỏ bất cứ thành phần nào tuỳ ý. Behaviour One có quyền chấm dứt sự truy cập của bạn vào mỗi Dịch vụ Thông tin hoặc tất cả vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước và vì bất cứ lí do gì.

 

Hành vi Một có quyền vào mọi lúc tiết lộ bất kỳ thông tin nào nếu cần thiết để đáp ứng luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ hiện hành, hoặc sửa đổi, từ chối đưa lên hoặc loại bỏ bất kỳ thông tin hoặc thành phần nào, toàn bộ hoặc một phần, tại Hành vi Quyết định duy nhất của một người.

 

Hãy luôn thận trọng khi đưa ra bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về bạn hoặc con cái của bạn trong bất kỳ Dịch vụ Thông tin nào. Behaviour One không kiểm soát hay xác nhận nội dung, các thông điệp hoặc thông tin tìm thấy trong bất kỳ Dịch vụ Thông tin nào và do đó, Behaviour One đặc biệt từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với các Dịch vụ Thông tin và bất kỳ hành động nào là kết quả của việc bạn tham gia vào bất kỳ Dịch vụ Thông tin nào. Những người quản lý host không được ủy quyền là người phát ngôn của Behaviour One, vì vậy quan điểm của họ không nhất thiết là quan điểm của Behaviour One.

 

Các tài liệu được tải lên một Dịch vụ Thông tin có thể bị giới hạn về cách sử dụng, sao chép và/hoặc phổ biến. Bạn chịu trách nhiệm tuân thủ các giới hạn đó nếu bạn tải tài liệu lên.

 

Tài liệu được cung cấp cho beonebehavior.com hoặc được đăng trên bất kỳ trang web Behavior One nào

 

Behavior One không yêu cầu quyền sở hữu đối với các tài liệu bạn cung cấp cho Trang web (bao gồm phản hồi và đề xuất) hoặc đăng, tải lên, nhập hoặc gửi tới bất kỳ trang web Behavior One nào, bao gồm Trang web hoặc các dịch vụ liên quan của chúng tôi (gọi chung là "Đăng tải") bao gồm, không giới hạn, các tài liệu và/hoặc thông tin được gửi lên bất kỳ trang web, blog và/hoặc diễn đàn nào. Tuy nhiên, bằng cách đăng, tải lên, nhập, cung cấp hoặc gửi Nội dung gửi của bạn, bạn đang cấp cho Hành vi Một, giấy phép vĩnh viễn để sử dụng, sửa đổi, thay đổi và sửa đổi Nội dung gửi của bạn liên quan đến hoạt động của Hành vi Một bao gồm, nhưng không giới hạn, các quyền đối với : sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, sao chép, chỉnh sửa, dịch và định dạng lại Nội dung gửi của bạn; và để xuất bản tên của bạn liên quan đến Đệ trình của bạn. Bạn đồng ý rằng Hành vi Một có thể tiếp tục lưu trữ, giữ, chứa hoặc giữ lại Nội dung gửi của bạn sau khi Hành vi Một đã cung cấp hoặc đáp ứng các nghĩa vụ của Hành vi Một đối với bạn bao gồm, nhưng không giới hạn, sau khi bạn đã tải xuống Nội dung gửi, di chuyển Nội dung gửi sang một trang web khác và/hoặc đã hoàn thành một hoặc nhiều khóa học mà bạn đã đăng ký.

 

Sẽ không có khoản bồi thường nào được trả cho việc sử dụng Nội dung gửi của bạn, như được cung cấp ở đây. Hành vi Một không có nghĩa vụ phải đăng hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung gửi nào bạn có thể cung cấp và có thể xóa bất kỳ Nội dung gửi nào vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của Hành vi Một.

 

Bằng cách đăng, tải lên, nhập, cung cấp hoặc gửi Nội dung gửi của bạn, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với Nội dung gửi của bạn như được mô tả trong phần này, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các quyền cần thiết để bạn cung cấp, đăng, tải lên, nhập hoặc gửi các Đệ trình.

 

Tài khoản bên thứ ba

Bạn sẽ có thể kết nối tài khoản Behavior One của mình với tài khoản bên thứ ba. Bằng cách kết nối tài khoản Behavior One của bạn với tài khoản bên thứ ba, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn đồng ý tiết lộ liên tục thông tin về bạn cho người khác (theo cài đặt quyền riêng tư của bạn trên các trang web bên thứ ba đó). Nếu bạn không muốn thông tin về bạn được chia sẻ theo cách này, không sử dụng tính năng này.

 

Người dùng quốc tế

Trang web được kiểm soát, vận hành và quản lý bởi Behavior One từ các văn phòng của chúng tôi ở Hoa Kỳ. Nếu bạn truy cập Dịch vụ từ một địa điểm bên ngoài Hoa Kỳ, bạn chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả luật pháp địa phương. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng Nội dung Hành vi Một được truy cập thông qua beonebehavior.com ở bất kỳ quốc gia nào hoặc theo bất kỳ cách nào bị cấm bởi bất kỳ luật, hạn chế hoặc quy định hiện hành nào.

 

Sự bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Hành vi Một, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý và bên thứ ba vô hại đối với bất kỳ tổn thất, chi phí, trách nhiệm pháp lý và chi phí nào (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) liên quan đến hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng Trang web hoặc dịch vụ, bất kỳ bài đăng nào của người dùng do bạn thực hiện, việc bạn vi phạm các Điều khoản này hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba hoặc việc bạn vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào. Hành vi Một bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào khác mà bạn phải bồi thường, trong trường hợp đó, bạn sẽ hợp tác đầy đủ với Hành vi Một trong việc khẳng định bất kỳ biện pháp bảo vệ nào có sẵn.

 

Bạn cũng đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ vô hại cho Hành vi Một, các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý và bên thứ ba của họ đối với bất kỳ tổn thất, chi phí, trách nhiệm pháp lý, phí tổn nào (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) liên quan đến hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng bất hợp pháp và/hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên khác.  Việc sử dụng vi phạm đó có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gửi ảnh, bài luận, tài liệu, nhãn hiệu và/hoặc phần mềm có bản quyền của người khác.

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ BAO GỒM TRONG HOẶC CÓ SẴN QUA TRANG WEB CÓ THỂ BAO GỒM SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC LỖI CHỮ. NHỮNG THAY ĐỔI ĐƯỢC ĐỊNH KỲ THÊM VÀO NHỮNG THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY. BEHAVIOR ONE VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ CÓ THỂ CẢI THIỆN VÀ/HOẶC THAY ĐỔI TRONG TRANG WEB BẤT CỨ LÚC NÀO.

 

BEHAVIOR ONE VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ KHÔNG ĐẠI DIỆN VỀ TÍNH PHÙ HỢP, ĐÁNG TIN CẬY, TÍNH SẴN CÓ, KỊP THỜI VÀ CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN CÓ TRÊN TRANG WEB CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẢO HÀNH HAY ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. BEHAVIOR ONE VÀ/hoặc những nhà cung cấp của nó THEO ĐÂY TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN NÀY, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN NGỤ Ý VỀ TÍNH CÓ THỂ CÓ THỂ CÓ THỂ CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM.

 

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ MỘT HÀNH VI VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRÁCH NHIỆM, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI DO MẤT SỬ DỤNG , DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN, PHÁT SINH NGOÀI hoặc LIÊN QUAN THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO VỚI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC HIỆU SUẤT CỦA TRANG WEB, VỚI SỰ CHẬM TRỄ HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN, VIỆC CUNG CẤP HOẶC KHÔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN, PHẦN MỀM NÀO , SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG WEB, HOẶC NẾU NÀO PHÁT SINH NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, DÙ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, LỰA CHỌN, SƠ SUẤT, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM TÚC HAY CÁCH NÀO, NGAY CẢ KHI HÀNH VI CỦA MỘT HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO CỦA NÓ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN KHẢ NĂNG THIỆT HẠI. VÌ MỘT SỐ BANG / KHU VỰC QUYỀN LỰC KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ HOẶC NGẪU NHIÊN, GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN. NẾU BẠN KHÔNG HÀI LÒNG VỚI BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA TRANG WEB HOẶC VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀO, BIỆN PHÁP GIẢI PHÁP DUY NHẤT VÀ DUY NHẤT CỦA BẠN LÀ NGỪNG SỬ DỤNG TRANG WEB.

 

Chấm dứt/hạn chế truy cập

Hành vi Một bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web và các dịch vụ liên quan hoặc bất kỳ phần nào của chúng vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, thỏa thuận này được điều chỉnh bởi luật pháp của Bang California và bạn đồng ý với quyền tài phán và địa điểm duy nhất của các tòa án ở California trong tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web. Việc sử dụng Trang web là trái phép ở bất kỳ khu vực tài phán nào không có hiệu lực đối với tất cả các điều khoản của các Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần này.

 

Bạn đồng ý rằng không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác, việc làm hoặc đại lý nào tồn tại giữa bạn và Hành vi Một do thỏa thuận này hoặc việc sử dụng Trang web. Việc thực hiện thỏa thuận này của Behavior One tuân theo luật pháp và quy trình pháp lý hiện hành và không có nội dung nào trong thỏa thuận này làm giảm quyền của Behavior One trong việc tuân thủ các yêu cầu hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án và cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web hoặc thông tin được cung cấp đến hoặc được thu thập bởi Hành vi Một đối với việc sử dụng đó. Nếu bất kỳ phần nào của thỏa thuận này được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thi hành theo luật hiện hành bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành và giới hạn trách nhiệm nêu trên, thì điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thi hành đó sẽ được coi là thay thế bằng một điều khoản hợp lệ, có thể thi hành phù hợp nhất với mục đích của điều khoản ban đầu và phần còn lại của thỏa thuận sẽ tiếp tục có hiệu lực.

 

Trừ khi được quy định khác ở đây, thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa người dùng và Hành vi Một đối với Trang web và nó thay thế tất cả các liên lạc và đề xuất trước đây hoặc đương thời, dù là điện tử, bằng miệng hay bằng văn bản, giữa người dùng và Hành vi Một đối với Địa điểm. Bản in của thỏa thuận này và của bất kỳ thông báo nào được đưa ra dưới dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong các thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến thỏa thuận này ở cùng mức độ và tuân theo các điều kiện giống như các tài liệu và hồ sơ kinh doanh khác ban đầu được tạo và lưu giữ trong mẫu in. Các bên mong muốn rõ ràng rằng thỏa thuận này và tất cả các tài liệu liên quan được viết bằng tiếng Anh.

 

Thay đổi đối với Điều khoản

Beonebehavior.com có toàn quyền thay đổi các Điều khoản theo đó beonebehavior.com được cung cấp theo quyết định riêng của mình. Phiên bản mới nhất của Điều khoản sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Hành vi Một khuyến khích bạn định kỳ xem lại Điều khoản để được thông báo về các cập nhật của chúng tôi.

 

Liên hệ chúng tôi

Hành vi Một hoan nghênh các câu hỏi hoặc nhận xét của bạn về Điều khoản:

Địa chỉ email:

admin@beonebehavior.com

 

Có hiệu lực kể từ ngày 28/6/2018

 

Copyright Behavior One Autism Solutions, LLC.  Bảo lưu mọi quyền.  Có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

bottom of page